P U B L I K Á C I  Ó K     J E G Y Z É K E

Dr. Ormay István

 

Í R O T T

 1. Féloldali süketséget okozó lymphocytás choriomeningitis Orv. Hetilap, 1987.
 2. Osztályos kezelést igénylő pszichiátriai állapotok Praxis 1995. IV/10
 3. Az insomniák a családorvosi gyakorlatban. Med. Anon.  96/IV/2
 4. A szorongásos betegségek farmakoterápiájáról.  Med. Anon. 1996/9 IV évf. 9 sz. 7-9
 5. A szorongásos betegségekről. Med. Anon.  96/IV/7
 6. Demenciák osztályozása. Med. Anon. 96 IV/8
 7. A szorongásos betegségek farmakoterápiája. Med. Anon. 97/V/8 14-15 old.
 8. A szorongásos zavarokról röviden. Med. Anon. 98/VI/2
 9. A generalizált szorongás szindróma.  Med. Anon. 98/VI/5
 10. A pszichiátria magyar kézikönyve (szerk: Füredi János) Medicina Könyvkiadó RT, 1998. Konzultációs-kapcsolati pszichiátria fejezet társszerzőjeként 669-689, 1,2,3-ik kiadás
 11. Ormay István, Füredi János: Pszichiátriai konzultáció az alapellátásban. Med. Univ.  XXXII/6 1999 317-23
 12. Néhány szempont a depresszió családorvosi gyakorlatban történő kezeléséhez.  Med. Anon.  1999 VII évf. 6 szám 13-15
 13. A XXI – a depresszió évszázada? Med. Anon. 2000/VIII/2 38-41
 14. A pszichiátria magyar kézikönyve, II. kiadás (szerk: Füredi János) Medicina Könyvkiadó RT, 2001. Konzultációs-kapcsolati pszichiátria fejezetben a Krónikus fájdalom és az Infektológia rész.
 15. A konzultációs-kapcsolati pszichiátria helye, szerepe a családorvos munkájában. Családorvosi Fórum 2002/4.
 16. A pszichiátria rövidített kézikönyve (szerk. Füredi János) Medicina Kiadó RT, 2003. A konzultációs-kapcsolati (liaison) pszichiátria fejezet társszerzőjeként 649-663.
 17. Ormay István, Benedek Judit, Gazdag Gábor, Tímár Anikó: Pszichiáter a családorvosi rendelőkben: A Konzultáció Alapítvány mintaprojektjének első évi tapasztalatai. Háziorvos Továbbképző Szemle 2003; 8: 457-
 18. A depressziós beteg és családorvosa. Családorvosi Fórum 2005/4 41-46
 19. Szülészet-nőgyógyászati pszichológia és pszichiátria (szerk: C. Molnár Emma) Medicina Kiadó RT, 2006  A konzultációs-kapcsolati pszichiátriában rejlő lehetőségek (fejezet)
 20. Szülészet-nőgyógyászati pszichológia és pszichiátria (szerk: C. Molnár Emma) Medicina Kiadó RT, 2006  Evészavarok (fejezet)
 21. A pszichiátria rövidített kézikönyve (szerk. Füredi János) A konzultációs-kapcsolati (liaison) pszichiátria fejezet társszerzőjeként Medicina Kiadó RT, 2007.
 22. C. Molnár Emma, Szakács Katalin, Ormay István: Közös gondolatok az aktív-analitikus hagyományban és a  mai pszichoterápiás elméletekben.  Pszichoterápia, 2007 december

 

 

F O N T O S A B B   E L Ő A D Á S O K

 1. Féloldali süketséget okozó lymphocytás choriomeningitis 1987.06.06. Magyar Infectológiai Társaság Vándorgyűlése, Budapest.
 2. Ormay I., Leichtner T., Lakos A., Ferencz A.: Lyme carditis. Magyar Infektológiai Társaság Vándorgyulése. Ajka, 1990. 09. 26-27.
 3. Ferencz A., Lakos A., Ormay I.: A neuroborreliosis problematikája. Magyar Infektológiai Társaság Vándorgyűlése. Ajka, 1990. szept. 26-27.
 4. Lakos A., Nagy Gy, Buza V., Ormay I.: Borrelia burgdorferi első hazai izolálása liquorból. MIT Tudományos Ülés, Karcag, 1993. szept. 10.
 5. Depresszió és immunitás. Magyar Infectiológiai Társaság „100 éves a László Kórház” ünnepi ülése, 1994. 10. 21-22.
 6. Alkoholizmus és társult pszichiátriai kórképek. Májbetegekért Alapítvány és Min. tudományos kongresszusa, 1996. 11. 28.
 7. Bemutatjuk a Konzultáció Alapítványt. XVI. Pécsi Tudományos Hétvége. 1999. 02. 26.
 8. Pszichiátria és alapellátás – kerekasztal HIETE Pszichiátriai Tanszék, 1999. 12. 3.
 9. Pszichiátriai konzultáció a társszakmák felé. Depresszió – szuicidium- interdiszciplinaritás kongresszus, Magyar Pszichiátriai Társaság Nyugat-Magyarországi Tagozata. 1999. 11 .30.
 10. Párbeszéd orvos és beteg között – felkért előadás, majd kerekasztal. Az Optimum Alapítvány és az Egészségügyi Minisztérium konferenciája, Budapest. 2000. 04. 28.
 11. Civil a pályán – Társadalmi szervezetek helye, szerepe, feladata az egészségügyben. – felkért előadás, majd kerekasztal. Az Optimum Alapítvány és az Egészségügyi Minisztérium konferenciája, Balatonfüred, 2001. 04. 26-27.
 12. Pszichiátriai konzultáció, mint vállalkozás. SE Pszichiátriai Klinika, Szakorvosok Folyamatos Továbbképzése, 2002. 02. 17.
 13. Szülészeti-nőgyógyászati pszichoszomatika – kerekasztal. SE I.sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika továbbképző tanfolyama. 2002. 03. 25-29.
 14. A pszichiátriában alkalmazott terápiák. Mentálhigiénés ellátások és terápiás lehetőségek a fogyatékkal élő emberek intézményeiben, Országos Konferencia. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, 2002. 11. 5-6.
 15. Ormay I., Benedek J., Gazdag G., Tímár A.: A Konzultáció Alapítvány VII kerületi mintaprojektje. 2003, Magyar Pszichiátriai Társaság Vándorgyűlése
 16. Életminőség: a konzultációs-kapcsolati pszichiátria lehetőségei. – szekcióülés, 2003, Magyar Pszichiátriai Társaság Vándorgyűlése
 17. Konzultációs-kapcsolati pszichiátria - kerekasztal 2003, Magyar Pszichiátriai Társaság Vándorgyűlése
 18. Konzultációs pszichiátria. Szakorvosok Folyamatos Továbbképzése, SE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika. 2004. 04. 13.
 19. Molnár A, Ormay I, Tutzer J, Tóth T: Gyakorlati kapcsolati pszichiátria az alapellátásban: a Konzultáció Alapítvány XI. kerületi mintaprojektjének tapasztalatai 2005, Magyar Pszichiátriai Társaság Vándorgyűlése
 20. Ormay I, Bitter B, Sáfrán Zs, Simon L: www.konzultacio.hu: a segítő foglalkozású szakemberek számára készült mentálhigiénés szakportál bemutatása. 2005, Magyar Pszichiátriai Társaság Vándorgyűlése
 21. Konzultációs–kapcsolati pszichiátria – kerekasztal, Magyar Pszichiátriai Társaság VI. Nemzeti Kongresszus, 2006.
 22. Konzultációs–kapcsolati pszichiátria – kerekasztal, Pszichoterápia folyóirat konferenciája, 2006
 23. Szakmaiság és intimitás az aktív analízisben – kerekasztal., Pszichoterápia folyóirat konferenciája, 2007
 24. Az aktív-analízis és az Aktív-Analitikus Pszichoterapeuták Egyesületének bemutatása Károli Gáspár Református Egyetem, 2007
 25. Orvos-beteg, orvos-orvos kapcsolat a konzultációs -kapcsolati pszichiátriában Szent László Kórház, 2007
 26. Az aktív-analízis és az Aktív-Analitikus Pszichoterapeuták Egyesületének bemutatása Károli Gáspár Református Egyetem, 2008
 27. A családállítás pszichoterápiás lehetőségei és korlátai –  Pszichoterápia folyóirat konferenciája, 2008
 28. A konzultációs-kapcsolati pszichiátriai ellátás lehetőségei az alapellátásban   Jáhn Ferenc Kórház konferenciája, 2009
 29. A narratíva aktív-analitikus megmunkálása: parapáthia és parafília, mint patológiás szelférzetek – (team bemutatkozás részeként)   Pszichoterápia folyóirat konferenciája 2009.

30.   Morálpszichológia és a kötődés dinamikája az aktív-analízis felfogásában – Magyar Pszichoanalitikus Egyesület konferenciája 2010.

 1. A kapcsolati pszichiátriáról –MPT Kongresszus 2010
 2. Konzultációs-kapsolati pszichiátriai tapasztalatok az alapellátásban   Bálint Mihály Pszichoszomatikus Társaság konferenciája, 2011
 3. A Taiji Quan és a pszichoterápia – analógiák   Pszichoterápia folyóirat konferenciája, 2011
 4. Ébren álmodó pácienseink – az álomban működő mechanizmusok a mindennapi életben és az aktív-analitikus felfogásban – (műhely bemutatkozás keretében) – Magyar Pszichoanalitikus Egyesület konferenciája 2011.