Mi a szupervízió?

 

   A  szupervízió célja a segítő szakmában dolgozók  mentális védelme és szakmai kompetenciájuk fejlesztése. A szupervízió fókuszában a szakmai személyiség áll, ami azt jelenti, hogy a személyiségfejlesztés a szakmai kontextus keretei között zajlik. Előfordulhat, hogy a segítő helyzetben a személyes érintettségünk, vakfoltjaink miatti bevonódás akadályozza munkánkat, elakadást okoz. A szupervízió  segíti a problémákra való rálátást egy külső szemszögből. A szupervizor  reflektív jelenléte, kérdései segítségével a szupervizált képes lesz rálátni önmagára, a saját működésmódjára, elsajátítja az önreflexió képességét.

 

A szupervízió a gyakorlati tapasztalatokból kiinduló és oda visszacsatoló tanulási folyamat.

 

A szupervízió formái:

 

Történhet csoportos vagy egyéni formában.

A csoportos szupervíziónak is két fajtáját különböztetjük meg:  Beszélhetünk csoportszupervízióról és teamszupervízióról.

               Csoportszupervízióról beszélünk, ha a csoporttagok nem együtt dolgoznak, de általában hasonló területen.

                Teamszupervízióban egy adott munkahelyen teamként együtt dolgozók alkotják a csoportot. Ebben az esetben a szupervízió célja  lehet még a az együttműködés fejlesztése, a kommunikáció javítása a teamen belül, illetve a vezető és a munkatársak között.

                  A szupervízió   munkamódja az esetmegbeszélés. Mindig egy konkrét esetből, az esethozó által hozott konkrét szituációból indulunk ki. Az eset lehet: én és a kliensem, én és a főnököm, én és a munkatársam, stb. közötti konfliktus, elakadás. A szupervízió témakörébe tartozik az én és a szakmám problematika, a szakmai identitás problémája is. A szupervíziót el kell határolni az esetmegbeszélő csoporttól. A szupervízióban nem a kliensen van a hangsúly, hanem az esethozón.